Dylon

Gegevensbeschermingsverklaring – Sociale Media

 

Status 19 september 2020

 

1 Inleiding

Het doet ons genoegen dat u interesse toont voor ons socialemediakanaal en voor onze onderneming. De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons en we eerbiedigen de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

Dat betekent dat we de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR naleven, alsook alle andere relevante regelgeving m.b.t. gegevensbescherming.

Hieronder vindt u informatie over de persoonsgegevens die wij bij het aanbieden van deze dienst verzamelen en de manier waarop we met deze gegevens omgaan.

 

2 Verantwoordelijke partij / Contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Henkel Nederland BV, Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein (hierna ‘wij/we’, ‘ons/onze’ of ‘Henkel’ genoemd) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die vereist is om de dienst te verlenen en zoals beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

We wijzen erop dat het gebruik van onze socialemediakanalen tot de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door de betreffende socialemediaprovider leidt, hetgeen niet noodzakelijk beperkt blijft tot uw interactie met ons of onze socialemediakanalen. In dit verband (vooral met betrekking tot de technische mogelijkheid om onze socialemediakanalen te gebruiken) verwijzen we naar de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende socialemediaprovider op de volgende links:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=nl

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

vKontakte: https://vk.com/privacy

Odnoklassniki: https://ok.ru/res/privacypolicy.html

Indien onze socialemediakanalen aan andere websites of online-inhoud gekoppeld zijn, zijn de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende diensten van toepassing.

U kunt contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming, de heer Jan Sturtewagen op het adres van Henkel Nederland BV, Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein of via compliance.benelux@henkel.com.

 

3 Algemene verwerking van gegevens

3.1 Communicatie met ons / Community-beheer

We ontvangen regelmatig privéberichten met inhoud die rechtstreeks over ons gaat. Indien u met ons contact opneemt – bv. omdat u ons in een privébericht een vraag stelt over een product dat we op onze socialemediakanalen voorgesteld hebben –, gebruiken we uw naam en eventueel uw gebruikersnaam en andere gegevens die u verstrekt hebt, om uw vraag te beantwoorden.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen. Zij staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken voor zover dit nodig is om uw vraag te beantwoorden (bv. art. 6, lid 1, b) van de GDPR) of vanwege ons gerechtvaardigd belang om u de gewenste informatie te verstrekken (art. 6, lid 1, f) van de GDPR).

Nadat we uw vraag beantwoord hebben, wissen we uw vraag en alle informatie binnen het jaar na het einde van het kalenderjaar waarin uw vraag beantwoord werd.

We verzamelen ook commentaren en andere contentstukken die op de socialemediakanalen van Henkel en in andere publiek toegankelijke rubrieken van het socialemediaplatform verschijnen en die rechtstreeks over ons gaan of die op een andere manier naar ons verwijzen (bv. inhoud waarin producten van Henkel genoemd worden). Dit verschaft ons de mogelijkheid om op de betreffende inhoud te reageren en afhankelijk van het soort inhoud doen we dit ook. We kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met de auteur om hem/haar met het gebruik van onze producten te helpen of we kunnen rekening houden met feedback en beoordelingen bij het verbeteren van onze producten. We kunnen ook rapporten aanmaken over de prestaties van bepaalde content waarin we het aantal likes en engagement-acties bijhouden om bij te leren en onze pr-werkzaamheden te verbeteren.

De gegevens worden verwerkt conform de wettelijke bepalingen. Zij staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om passend te reageren op publieke mededelingen die op ons betrekking hebben (art. 6, lid 1, f) van de GDPR).

Inhoud die u op onze socialemediakanalen of in andere publiek toegankelijke rubrieken van het socialemediaplatform gepost hebt, kunt u op dezelfde manier wissen als eender welke van uw bijdragen op het platform. Wij behouden ons het recht voor om oudere commentaren op onze socialemediakanalen van tijd tot tijd te wissen. Indien u op eender welk moment content van onze socialemediakanalen wenst te verwijderen, verzoeken wij u om ons een e-mailbericht te sturen naar bovenstaand adres.

 

3.2 Community-functies

Om met anderen te communiceren kunt u kiezen uit verschillende functies die we op onze sociale media aanbieden. Zo kunt u een reactie posten, een opmerking plaatsen of een post liken of delen.

We willen erop wijzen dat dit gedeelte openbaar is. Alle informatie die u post of meedeelt om u te registreren, is dus zichtbaar voor anderen. We kunnen niet controleren hoe andere gebruikers deze informatie verwerken en we kunnen vooral niet voorkomen dat anderen u berichten sturen.

Alle gegevens die u voor de community-functies verstrekt, verwerken we om de correcte werking van deze functies te verzekeren. Zonder deze gegevens kunnen we u de community-functies niet aanbieden. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die ons toestaan om persoonsgegevens te verwerken voor zover dit nodig is voor het gebruik van onze diensten of de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, b) van de GDPR), of omdat we er een gerechtvaardigd belang bij hebben om het gebruik van onze functies zo makkelijk en efficiënt mogelijk te maken (art. 6, lid 1, f) van de GDPR).

 

3.3 Sectoropvolging

We volgen alle publicaties op in verband met de bedrijfssectoren waarin we actief zijn, d.w.z. Beauty Care (schoonheids- en verzorgingsproducten), Adhesive Technologies (kleefstoffen) en Laundry and Home Care (was- en reinigingsmiddelen). Daarom verzamelen we de inhoud die in de openbare rubrieken van socialemediaplatforms wordt gepost en verband houdt met deze bedrijfssectoren (bv. inhoud waarin een cosmeticaproduct of wasmiddel besproken of gedemonstreerd wordt).

De inhoud in verband met onze bedrijfssectoren wordt opgeslagen en onderzocht om inzicht te verwerven in het publieke debat over deze bedrijfssectoren. We gebruiken de verworven inzichten om onze eigen publiekscommunicatie te verbeteren en in overeenstemming te brengen met het publieke debat. De gegevens worden verwerkt conform de wettelijke bepalingen. Zij staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om onze publiekscommunicatie te verbeteren door ze op het publieke debat af te stemmen (art. 6, §1, f) van de GDPR).

De inhoud die we in de openbare rubrieken van socialemediaplatforms vergaren, verwijderen we uit onze systemen één jaar na de vergaring. Indien u op eender welk moment content van onze socialemediakanalen wenst te verwijderen, verzoeken wij u om ons een e-mailbericht te sturen naar bovenstaand adres.

 

3.4 Loterijen en andere wedstrijden

Nu en dan bieden we op onze sociale media loterijen en andere wedstrijden aan. Indien u wilt deelnemen, vragen we u om ons uw identificatie- en contactgegevens te verstrekken (bv. naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, enz.; voor een bepaalde wedstrijd kan bijkomende informatie vereist zijn zoals het antwoord op een quizvraag, foto’s of het resultaat van een onlinespel). We gebruiken deze informatie voor de correcte uitvoering van de loterij of wedstrijd, en indien nodig voor onze juridische verdediging of om misbruik op te sporen.

Meer informatie vindt u in de deelnamevoorwaarden van elke loterij/wedstrijd. Indien u hiermee instemde bij uw deelname aan de loterij/wedstrijd, gebruiken we uw informatie voor de doeleinden die in de instemmingsverklaring vermeld staan.

De gegevens worden verwerkt conform de wettelijke bepalingen. Zij staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is voor de correcte uitvoering van de loterij/wedstrijd (bv. art. 6, lid 1, b) van de GDPR), omdat u ons uw toestemming gaf (art. 6, lid 1, a) van de GDPR) of omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om fraude te voorkomen of een rechtsvordering op doeltreffende wijze te onderbouwen (art. 6, lid 1, f) van de GDPR).

De gegevensbeschermingsverklaring voor elke loterij/wedstrijd vermeldt gedurende welke termijn de gegevens bijgehouden zullen worden.

 

3.5 Uitnodiging voor events

Nu en dan kondigen we op onze socialemediakanalen events aan waarvoor registratie vereist kan zijn. Indien u zich voor een van onze events registreert, verwerken we de persoonsgegevens die u daarbij verstrekt zoals uw naam en adres, uw contact- en communicatiegegevens (telefoonnummer en e-mailadres) en de overige informatie die vereist is voor het event (bv. voor de opstelling van de gastenlijst, de accreditaties, de toegangscontrole, de indeling van de ruimte en de catering) en/of de nodige gegevens om u uw uitnodiging voor het specifieke event en de bijbehorende informatie te bezorgen. Daarnaast kunnen we uw informatie gebruiken om misbruiken op te sporen en onze juridische verdediging voor te bereiden.

De gegevens worden verwerkt conform de wettelijke bepalingen. Zij staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is voor de registratie voor en deelname aan een event (art. 6, lid 1, b) van de GDPR) of omdat we er een gerechtvaardigd belang bij hebben om fraude te bestrijden of een rechtsvordering op doeltreffende wijze te onderbouwen (art. 6, lid 1, f) van de GDPR).

Indien u zich registreert voor een event, wissen we uw registratiegegevens binnen drie jaar na het einde van het kalenderjaar waarin het event plaatsvond.

 

3.6 Chatbot

We kunnen een chatbot ter beschikking stellen op onze sociale media. Het is mogelijk om de chatbot te gebruiken zonder persoonsgegevens te delen. Indien u bij het gebruik van de chatbot persoonsgegevens invoert in het tekstvak, gebruiken we uw gegevens uitsluitend om uw vraag te beantwoorden. Indien we uw vraag opslaan met het oog op een interne beoordelingsprocedure, verwijderen we eerst uw persoonsgegevens.

De gegevens worden verwerkt conform de wettelijke bepalingen. Zij staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is om uw vraag te beantwoorden (art. 6, lid 1, b) van de GDPR) of omdat we er een gerechtvaardigd belang bij hebben om fraude te bestrijden of een rechtsvordering op doeltreffende wijze te onderbouwen (art. 6, lid 1, f) van de GDPR).

Indien u geen toestemming gegeven hebt voor een langere bewaringstermijn (bv. in het kader van ons klantenrelatiebeheer), bewaren we uw gegevens slechts zolang dit nodig is voor bovenstaande doeleinden of voor de nakoming van de wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren.

 

3.7 Producttest

Het is mogelijk dat u uw contactgegevens en adres verstrekt hebt bij uw deelname aan producttests die we via onze socialemediakanalen uitgevoerd hebben. We gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van de producttest.

We versturen uw gegevens niet naar derde partijen tenzij voor de doeleinden van de uitvoering van de producttest.

De gegevens worden verwerkt en gebruikt conform de wettelijke bepalingen. Zij staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken indien dit nodig is om de producttest uit te voeren waaraan u deelneemt (art. 6, lid 1, b) van de GDPR).

Indien u geen toestemming gegeven hebt voor een langere bewaringstermijn (bv. in het kader van ons klantenrelatiebeheer), bewaren we uw gegevens slechts zolang dit nodig is voor bovenstaande doeleinden of zolang dit vereist is ingeval er een wettelijke bewaringstermijn van toepassing is.

 

3.8 Enquêtes

Het is mogelijk dat u uw contactgegevens (bv. uw e-mailadres) verstrekt hebt bij uw deelname aan een enquête. We gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van de enquête.

We versturen uw gegevens niet naar derde partijen tenzij voor de doeleinden van de uitvoering van de enquête.

De gegevens worden verwerkt conform de wettelijke bepalingen. Zij staan ons toe om persoonsgegevens te verwerken indien wij er een prevalerend gerechtvaardigd belang bij hebben om gebruik te maken van uw antwoorden op de enquête waaraan u deelnam (art. 6, lid 1, f) van de GDPR).

Indien u geen toestemming gegeven hebt voor een langere bewaringstermijn (bv. in het kader van ons klantenrelatiebeheer), bewaren we uw gegevens slechts zolang dit nodig is voor bovenstaande doeleinden of zolang dit vereist is ingeval er een wettelijke bewaringstermijn van toepassing is.

 

4 Overdracht van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in de volgende gevallen meegedeeld:

  • Persoonsgegevens worden meegedeeld aan de justitiële overheden en, indien nodig, ook aan benadeelde derden indien dit noodzakelijk is om misbruik of onrechtmatig gebruik van onze diensten te onderzoeken. Dit gebeurt echter enkel indien er specifieke aanwijzingen zijn voor dergelijk onrechtmatig gebruik of misbruik. Persoonsgegevens kunnen ook meegedeeld worden om de naleving af te dwingen van de algemene gebruiksvoorwaarden waaraan onze diensten of andere overeenkomsten onderworpen zijn of, indien nodig, om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking is het veiligstellen van de correcte werking van onze socialemediakanalen en, desgevallend, het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen, naargelang van het geval. We zijn ook wettelijk verplicht om informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Het betreft de justitiële overheden, de overheidsdiensten die administratieve vergrijpen vervolgen en beboeten, en de belastingdiensten. Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking is het voorkomen van misbruik, het vervolgen van misdrijven en, desgevallend, het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen (bv. art. 6, lid 1, f) van de GDPR).
  • Voor het verlenen van onze diensten moeten we een beroep doen op derde ondernemingen en externe dienstverleners binnen het kader van een contractuele relatie (hierna ‘de verwerkers’ genoemd). Categorieën van dergelijke verwerkers kunnen zijn kantoren, fulfillment-dienstverleners en IT-dienstverleners.

    In dergelijke gevallen worden gegevens aan deze bedrijven of individuele personen meegedeeld om verdere verwerking mogelijk te maken. We selecteren deze externe dienstverleners zorgvuldig en onderwerpen hen regelmatig aan onderzoeken om er zeker van te zijn dat uw privacy gevrijwaard wordt. Verwerkers mogen de gegevens slechts gebruiken voor de door ons bepaalde doeleinden. Op basis van overeenkomsten met ons zijn ze er ook toe verplicht om de gegevens uitsluitend conform deze gegevensbeschermingsverklaring en de Europese en Duitse wetten inzake gegevensbescherming te verwerken.

    In het kader van de mogelijke overdrachten die hierboven beschreven worden, kan het gebeuren dat een derde partij, die aan instructies gebonden is, de gegevens in landen buiten de EU (‘derde landen’) verwerkt.
  • Elke mededeling van gegevens aan een partij buiten de EU verloopt conform de van toepassing zijnde wetten inzake gegevensbescherming. Zolang de Europese Commissie niet verklaard heeft dat een derde land een toereikend niveau van gegevensbescherming biedt, zullen we voldoende garanties bieden om een passende bescherming van uw gegevens te verzekeren. Hiertoe kan met de verwerker een overeenkomst gesloten worden waarin de standaardcontractbepalingen van de EU opgenomen zijn (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).
  • In het kader van de verdere uitbouw van onze activiteiten kan de structuur van Henkel Nederland veranderen als gevolg van een wijziging van de rechtsvorm of de oprichting, acquisitie of verkoop van dochterondernemingen, divisies of delen van de onderneming. Bij dergelijke transacties worden de klantengegevens doorgegeven samen met het onderdeel van het bedrijf dat overgedragen wordt. In dit verband zorgen we ervoor dat elke mededeling van persoonsgegevens aan derden conform deze gegevensbeschermingsverklaring en de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming verloopt. Een dergelijke overdracht van persoonsgegevens kan verantwoord worden door een gerechtvaardigd belang om de structuur van onze onderneming, indien nodig, aan de economische en juridische omstandigheden aan te passen (art. 6, lid 1, f) van de GDPR).

 

5 Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u het recht om op ieder ogenblik informatie te verkrijgen aangaande de over u opgeslagen gegevens. Bovendien hebt u recht op rechtzetting en wissing, op beperking van de verwerking en mogelijk ook op gegevensportabiliteit. Daarnaast hebt u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

DAARNAAST KUNT U BEZWAAR INDIENEN TEGEN DE VERWERKING VAN GEGEVENS OM REDENEN DIE UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE VOORTVLOEIEN, INDIEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS GEBEURT OP GROND VAN ART. 6, LID 1, LETTER E) OF LETTER F) VAN DE GDPR.

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze in de toekomst op elk moment weer intrekken.

 

6 Wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring werd opgesteld op 19 september 2020.

De ontwikkeling van onze socialemediakanalen kan een impact hebben op de manier waarop we persoonsgegevens verwerken. We behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. We raden u daarom aan om regelmatig onze socialemediakanalen te bezoeken, zodat u op de hoogte blijft van eventuele updates van onze gegevensbeschermingsverklaring.